Medlemskap

För att bli upptagen i en av Svenska Druid-Ordens Grundloger krävs följande:

  • Den man, som fyllt 21 år och är svensk medborgare eller är i Sverige stadigvarande bosatt, har ordnad ekonomi och genom sin levnadsvandel åtnjuter medmänniskors aktning kan upptagas till Ordensbroder.
  • Dessutom krävs att den presumtive brodern rekommenderas av två bröder inom Logen, så kallade faddrar.

Varje broder betalar en medlemsavgift till sin Grundloge. Medlemsavgiftens storlek är avhängig de kostnader som Logen har för att bedriva sin verksamhet. Att medlemsavgiften inte är centralt reglerad beror på en rad olika faktorer, bland annat har olika Loger olika hyreskostnader.

Därtill kommer kostnader för möteskvällarnas måltider, även här varierar kostnaderna mellan olika Loger, men även mellan olika typer av möteskvällar.

Slutligen är varje gradgivning förenad med en kostnad, en så kallad gradavgift.

Vi har en årsavgift just nu på 1 100 kr som täcker vår lokalhyra, avgift till Orden samt Druidtidningen som kommer 10-12 ggr per år. Till detta kommer en liten avgift för en försäkring som faller ut vid dödsfall till efterlevande, ca 5 000 kr i engångsersättning. Denna premie varierar något beroende på vilken ålder man har då man upptas som medlem.

Inget dyrt nöje med andra ord.

Tveka inte att höra av dig!

E-postadresser hittar du under fliken ”Ämbetsmän”

I första hand ÄÄ(Vår ordförande) i andra hand MÄ(vår viceordförande)

Fyll i och skicka in ansökan klicka här för ANSÖKAN

Comments are closed.