Kallelse

Du kallas härmed till Eubatmöte i Logen Amici

den 3 oktober 2023

Observera att mötet denna gång skall hållas i Lund, i Logen Nemetons lokaler med adress Södra Esplanaden 4.

Denna lokal bör vara välkänd för de flesta, vi har ju haft våra julloger där de senaste åren.

Om någon är tveksam; kontakta Br Arvo, tel. 0733708990, så förklarar han. Mötet börjar kl. 19.30 och det är kavaj som gäller.

Detta ser vi nästan som en form av nystart, och vi ser fram emot stort deltagande. Maten, se nedan, kommer att presenteras av vår ÄÄ, Rolf Svensson.  

Vi kommer inte att ha något mer möte 2023 i Landskrona, vad som händer 2024 beror på vad vi kan komma överens om med den nye krögaren. 

Välkommen hälsar

Rolf Svensson                                                                                Jan Larsson

ÄÄ                                                                                   Skr


Meny

Anjovistårta

Skånsk kalops med rödbetor

Kaffe med kaka

Denna gång kan Du räkna med mycket humana priser på mat såväl som dryck.

Observera att stående anmälan inte längre gäller.
Br. Jan Larsson, på norreborg@telia.com eller mobil 070-637 47 25 alternativt via i MaMeDo, senast fredag 2023-09-29 kl. 19:00

Alla Bröder som avser att delta i brödramåltiden måste därför anmäla sig enligt ovan. Ev. önskemål om specialkost kan göras i samband med anmälan.

 

På gång…

• Oktoberfest, 7 november
• DGG, 21 November **
• EU, Åminnelse 28 November
• Julloge med damer, 16 december

Storlogemöten:

• ÖÄ, R, K rec. 29 oktober **
• ÖÄ, R, K rec. 7 april 2024 **

** Högtidsloge

Kom i håg

att uppdatera adress- och telefon- ändringar i MaMeDo.
Vid behov kan Skr vara behjälplig.. Skr.

Kontakta Jan Larsson för kallelse! Se hans adress ovan.

Comments are closed.