Kallelse


Broder,
Du kallas härmed till

Klockan 18.45 förkortad Druidstämma

Klockan 19.00 Eubatmöte med Åminnelsehögtid över avlidna Bröder.
Som vanligt i logelokalen på Borgmästargatan i Landskrona.

Observera tiden för Druidstämman!!Ser fram emot ett givande möte i god AMICI-anda och en god måltid.

Välkommen hälsar

Rolf Svensson                                                                                Jan Larsson

ÄÄ                                                                                   Skr


Meny

Oxbringa med pepparrotssås
Kaffe & kaka

Aftonens pris: meddelas på tisdag

Observera att stående anmälan inte längre gäller.
Br. Jan Larsson, på norreborg@telia.com eller mobil 070-637 47 25 alternativt via i MaMeDo, senast fredag 2022-11-25

Alla Bröder som avser att delta i brödramåltiden måste därför anmäla sig enligt ovan. Ev. önskemål om specialkost kan göras i samband med anmälan.

På gång…• Kom ihåg: Julloge med damer den 10 december


** Högtidsloge

Kom i håg

att uppdatera adress- och telefon- ändringar i MaMeDo.
Vid behov kan Skr vara behjälplig.. Skr.

Kontakta Jan Larsson för kallelse! Se hans adress ovan.

Comments are closed.