Välkomna till Logen AMICI:s hemsida!

GL(GrundLoge) i SVENSKA DRUID-ORDEN

Vi samlas ca 1 gång per månad där vi umgås. Vi diskuterar allt utom religion och politik!

När vi ska ha ett möte träffas vi ca 30 min innan där vi under avslappnade former umgås fram till vårt rituella möte startar.

I mångt liknar detta ett vanligt föreningsmöte men med inslag av olika rituella delar hämtade från de gamla kelterna. Ritualdelen leder till att man kopplar bort vardagsstressen.

Kan inte gå in på mer detaljer till dig i detta läge.

Men väljer du att ansluta till oss så får du naturligtvis veta mer efter vad vi kallar Eu-reception där du erhåller första graden vid invigningen. En invigning som genomförs under mycket högtidliga former.

Vi har stort utbyte med andra grund loger inom orden då vi ofta besöker varandra. Man blir alltid mycket väl mottagen var man än väljer att besöka.

Är du intresserad .

Kontakta då någon av ämbetsmännen under rubriken med samma namn…

Comments are closed.