En varning

Ser ut som att du fått ett e-post från dig själv med bifogad bild….

Det är ingen bild! Så låt bli att öppna, bara kasta detta!

Eller spara som bevis till din polisanmälan!

Har anmält detta till vår e-postservers administratör!

Välkomna till Logen AMICI:s hemsida!

 

SVENSKA DRUID-ORDEN med anor tillbaka till början på 1700-talet är en orden vilken grundades i Sverige 1904.

Orden har sitt ursprung i 1700-talets intresse för kelterna och deras andliga ledare, druiderna, som man ansåg hade en hög moral och rättrådighet.
Allt sedan bildandet har Orden varit politisk och religiös neutral, istället har druidismens höga ideal varit en ledstjärna för vår Orden. Läs mer under historiken till vänster…

Är du intresserad .

Kontakta då någon av ämbetsmännen under rubriken med samma namn…